checkage ایران تهران تنهایی سرگرمی

checkage: ایران تهران تنهایی سرگرمی عاشقانه عاشقانه ها سرگرمی هزار و یک شب

گت بلاگز اخبار پزشکی آیا چاقی زندگی شما را کوتاه‌تر می‌کند؟

مطالعه‌ای که در آمریکا و طی ۵۰ سال انجام شده است ‌است، نشان می‌دهد که افراد چاق، زندگی کوتاه‌تری داشته و خطر مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی در آن‌ها بسیار بالاتر

آیا چاقی زندگی شما را کوتاه‌تر می‌کند؟

آیا چاقی زندگی شما را کوتاه تر می کند؟

عبارات مهم : زندگی

مطالعه ای که در آمریکا و طی ۵۰ سال انجام شده است هست، نشان می دهد که افراد چاق، زندگی کوتاه تری داشته و خطر مبتلا شدن به بیماری های قلبی در آن ها بسیار بالاتر است.

به گزارش ایسنا به نقل از مجله JAMA Cardiology، حدود ۲۰۰ هزار شرکت کننده در این مطالعه بوده اند و افرادی که اضافه وزن داشته و یا از چاقی زحمت می بردند، نسبت به افرادی که BMI نرمال داشتند، نارسایی قلبی و بیماری های قلبی بیشتری را تجربه می کردند.

آیا چاقی زندگی شما را کوتاه‌تر می‌کند؟

این نتیجه های نشان می دهند که چاقی با طول عمر کوتاه تر و خطر زیاد کردن بیماری و فوت در اثر بیماری های قلبی عروقی همراه است و اضافه وزن با طول عمر مشابه وزن طبیعی همراه بوده، ولی خطر ابتدا به بیماری های قلبی عروقی در سنین پایین تر را زیاد کردن می دهد.

یافته های فوق از این لحاظ اهمیت فراوانی دارد که در سال های اخیر، اختلاف نظر در مورد پیامدهای سلامتی در خصوص اضافه وزن وجود داشته اند که علت آن نتیجه های مطالعاتی است که قیمت فوت و میر مشابه و یا پایین تر را در افراد واجد اضافه وزن در مقایسه با افراد با وزن طبیعی را نشان می دهد. با این حال، مطالعات قبلی، سن مبتلا شدن به اضافه وزن و مدت بیماری های قلبی عروقی (CVD) را در نظر نگرفته اند.

مطالعه‌ای که در آمریکا و طی ۵۰ سال انجام شده است ‌است، نشان می‌دهد که افراد چاق، زندگی کوتاه‌تری داشته و خطر مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی در آن‌ها بسیار بالاتر

محققان تعداد سال هایی که هر یک از شرکت کنندگان با هر نوع بیماری قلبی زندگی کرده بودند را با معیار BMI آن ها طی سال های ۱۹۶۴ تا ۲۰۱۵، مقایسه نموده و مشاهده کردند که چاقی با طول عمر کوتاه تر و همچنین گذراندن درصد بزرگ تری از زندگی با بیماری های قلبی عروقی (CVD) همراه است.

درواقع، به اعتقاد دانشمندان، ارتباط اضافه وزن با طول عمر شبیه به وزن نرمال هست، ولی به بهای گذراندن درصد بزرگ تری از زندگی با خطر بیماری های قلبی عروقی تمام خواهد شد.

واژه های کلیدی: زندگی | همراه | بیماری | مقایسه | افراد چاق | اضافه وزن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz