checkage ایران تهران تنهایی سرگرمی

checkage: ایران تهران تنهایی سرگرمی عاشقانه عاشقانه ها سرگرمی هزار و یک شب

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بانک‌ها، بازیگران یا بازی‌گردانان بحران ارزی؟

عباس آخوندی از دو رقم ۵۰ و ۲۱هزارمیلیارد تومانی خبر می‌دهد که تقاضا در بازار ارز را اوج برد

بانک‌ها، بازیگران یا بازی‌گردانان بحران ارزی؟

بانک ها، بازیگران یا بازی گردانان بحران ارزی؟

عبارات مهم : سیاست

عباس آخوندی از دو رقم ۵۰ و ۲۱هزارمیلیارد تومانی خبر می دهد که تقاضا در بازار ارز را اوج برد

معمای بحران ارزی را از هر طرف که بررسی کنی،یک سر آن به بانکها برمی گردد.آنها حالا نقش اول را در بازار ارز دارند؛با دستور رییس کل بانک مرکزی ضابط ارایه ارز به مسافران،دانشجویان،تجار و هر آن کس این روزها پی ارز می گردد،شده اند.

اگر تابستان سال گذشته اقتصاددانانی هشدار دادند که توقف قیمت سود بانکی در محدود 15 درصدی با اوضاع اسفناک بعضی بانکها و البته غول نقدینگی، بحران در پی دارد،سکانداران بانک مرکزی این استدلال را نپذیرفتند.اما حالا که بحران ارز کمی فروکش کرده،بازخوانی آنچه گفته شد و آنچه عمل نشد،می تواند چراغ راهی باشد جهت روزهای آینده.

بانک‌ها، بازیگران یا بازی‌گردانان بحران ارزی؟

آنچه آن روزها توصیه شد،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که اخیرا پیش منتشر کرده،نوشته است:« واقعیت این است که اقتصاد کشور عزیزمان ایران با چالش های ساختاری شدیدی دست وپنجه نرم می کند. از جمله می توان به چالش هایی چون بدهی های دولت، تنگنای بانکی و سیاست های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ی ناتراز بعضی از بانک ها و مؤسسه های مالی، صندوق های بازنشستگی، سیاست های مالی سردرگم و بودجه ی انبساطی متمایل به سیاست های رفاهی مخرب و غیر توسعه ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه ی قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث گارانتی اجرایی اشاره کرد.»

آخوندی به روشنی توضیح می دهد که آنچه باعث کلاف سردرگم ارز شده،یک سر آن به بانکها بر می گردد.« اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانکِ بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از اوج ماندن قیمت سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم سابقه بین قیمت سود بانکی و قیمت تورم؛ متغیری که از آن به عنوان قیمت سود واقعی یاد می شود. تصویر شکاف قیمت سود- قیمت تورم، عینا به صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک ها انتقال یافته و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه های مؤسسه های پولی و اعتباری شد. »

عباس آخوندی از دو رقم ۵۰ و ۲۱هزارمیلیارد تومانی خبر می‌دهد که تقاضا در بازار ارز را اوج برد

آمارها گواهی می دهند

شهریور 96 هنگامی که گزارش های رسمی بانک مرکزی از ورود نقدینگی به کانال 1400 هزار میلیارد تومانی خبر می داد،بانک مرکزی تصمیم گرفت جهت منضبط کردن بانکهایی که بی محابا به بازی خطرناک پونزی * ورود کرده بودند،دستوری را صادر کند تا سودسازی های روی کاغذ متوقف شود.

بانکهایی که خطاب بانک مرکزی قرار گرفتند،دو دسته بودند.یک دسته بانکهایی بودند که به واسطه داشتن دارایی های داخلی و خارجی و بدهی کمتر دولت، اوضاع ترازنامه ای مناسبی داشتند و در نتیجه بخشنامه بانک مرکزی چندان تاثیری بر روند آنها نمی گذاشت.زیرا تفاوت قیمت سود دریافتی بابت وام ها و پرداختی آنها بابت سپرده ها تقریباً ثابت بود. ولی گروه دوم بانکهایی بودند که اوضاع ترازنامه آنها چندان رضایت بخش نبود.این گروه بانکها به دنبال بخشنامه بانک مرکزی جهت جلوگیری ازجریان خروج سپرده و انتقال آن به بازار سایر دارایی ها به ناچار وارد بازارهای ثانویه شدند.درواقع این گروه زیاد مشمول بر بانک ها و موسسات مالی بودند که دارایی خارجی کمتری داشته که در نتیجه کم کردن ارزش پول ملی متضرر می شدند.

بانک‌ها، بازیگران یا بازی‌گردانان بحران ارزی؟

بررسی ها نشان می دهد که در میانه پاییز96 و به دنبال بخشنامه بانک مرکزی، صورت نقدینگی به تدریج عوض کردن کرد. به طوری که رشد پول نسبت به شبه پول زیاد شد. این روند در سه ماه زمستان هم ادامه یافت.

گزارش بانک مرکزی نشان می داد که ترکیب سپرده های دیداری و اسکناس در دست مردم که از آن به عنوان پول یاد می شود در پاییز 96 بیش از چهار درصد رشد کرده است.

عباس آخوندی از دو رقم ۵۰ و ۲۱هزارمیلیارد تومانی خبر می‌دهد که تقاضا در بازار ارز را اوج برد

بحران از کجا رسید

آنچه نباید اتفاق می افتاد،افتاد. واقعیت این است که در بعضی بانکها میزان هزینه ها زیاد از درآمدهاست و ترازنامه این بانکها نشان می دهد که آنها به شدت زیان ده هستند. زیان ده شدن ترازنامه بانک ها موضوعی است که اقتصاددانان از آن به عنوان «یک آفت بزرگ» در نظام بانکی و پولی یاد می کنند.وقتی قیمت سود بانکی روی 15 درصد ایستاد،بانکهایی که تاکنون با استفاده از بازی پونزی حساب سازی کرده و صورت های مالی خود را از زیان پنهان می کردند،با شرایط تازه ای روبرو شدند که از پیش قابل آینده نگری نبود.

اگر ردپای بعضی بانکها در بحران ارزی اخیر را پیگیری کنیم به همین فرضیه می رسیم که بانکهایی که در مخمصه تراز پرداختها قرار گرفته بودند،با تصمیم تازه بانک مرکزی ناچار شدند جهت پوشش زیان ترازنامه خود به دیگر بازارها سرک بکشند.

بانک‌ها، بازیگران یا بازی‌گردانان بحران ارزی؟

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در این رابطه می نویسد:« نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به خوبی مبین این توصیه است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی تر شده است هست. هرچند نمی توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می توان قرینه ای بر خروج و یا دست کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.»

او می نویسد:« فقط مؤسسه های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. هم چنین میزان اضافه برداشت بانک های شخصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان هست. این ارقام کجا بازچرخانی شده است اند؟هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل های متفاوت قابل ردیابی هست. این تقاضای کوتاه مدت در کنار پرسشها ساختاری اقتصادی پیش گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین المللی کشور عزیزمان ایران ظرفیت شکل دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد.»

* پونزی گیم یا بازی پونزی در اصطلاح علم اقتصاد به نوعی عملکرد مالی افراد یا شرکت هاگفته می شودکه عبارت است ازگرفتن وامهای بهره دار بزرگتربرای بعد دادن وامهای بهره دارکوچکتر قبلی و استمرار این روند است که پونزی گیم را شکل می دهد.

واژه های کلیدی: سیاست | مرکزی | سود بانکی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz